Flugspön

Flugspön klassas inte efter någon kastvikt utan efter det internationella AFTMA-systemet, liksom flugrullar och linor. De vanligaste enhandsspöna ligger i klasserna 3-10. Har du ett spö i exempelvis klass 7 ska du alltså använda en rulle och lina i klass 7 för att få en så samspelt utrustning som möjligt.

1 produkt