Visar alla 4 resultat

Flugspön

Man kan dela upp flugspön i två kategorier, enhands och tvåhands. Ett enhands flugspö har bara ett handtag framför rullfästet. Ett tvåhands flugspö har ett handtag även bakom rullfästet och används till lax och öringfiske i strömmande vatten. De är oftast grövre än enhandsspöna. Flugspön klassas inte efter någon kastvikt utan efter det internationella AFTMA-systemet, liksom flugrullar och linor.
De vanligaste enhandsspöna ligger i klasserna 3-10 medan tvåhandsspöna oftast ligger mellan 8-12. Har du ett spö i exempelvis klass 7 ska du alltså använda en rulle och lina i klass 7 för att få en så samspelt utrustning som möjligt.