Fladen Fishing har som ambition att ge dig som sportfiskare en bra upplevelse. Vi köper i världens ledande fabriker utan fördyrande mellanled och kan ge Dig marknadens mest prisvärda produkter. Vi utvecklar ständigt våra produkter och fokuserar på att de ska göra Dig nöjd. Vårt sortiment vänder sig till såväl nybörjare som de mer rutinerade.

Vi ställer krav på att leverantörerna förbättrar arbetsvillkoren för de anställda och använder material som är bra för miljön.

Tack för ditt stöd. Fiskehälsningar Fladen Fishing

Vårt ansvar

Vi på Fladen Fishing tar ansvar för hur vår verksamhet påverkar människor och miljö. Därför ser vi till att vår produktion lever upp till högt ställda krav samt att den sker under goda arbetsförhållanden.

Tillsammans är vi starkare

Fladen Fishing är medlemmar i Business Social Compliance Initiative – BSCI och genom detta har vi större möjlighet att påverka leverantörer och fabriker i positiv riktning.

BSCI, The Business Social Compliance Initiative, är ett europeiskt affärsdrivet samarbetsinitiativ för företag som vill förbättra arbetsförhållanden i den globala leverantörskedjan. Tillsammans kan vi inom BSCI ställa samma krav på våra leverantörer och kan på så sätt påverka dem i större utsträckning än om vi arbetat på egen hand. Alla inom BSCI använder sig av samma uppförandekod. En gemensam uppförandekod gör det lättare för leverantören eftersom varje leverantör ofta producerar till era olika företag.
BSCI koncentrerar sig på arbetsförhållanden, men uppförandekoden “the BSCI Code of Conduct” innehåller även regler för vatten, luft och kemikalier.
Fabrikskontroller genomförs av ackrediterad tredje part (Social Accountability Accreditation Services, SAAS). Avvikelser som framkommer vid en fabrikskontroll ska åtgärdas och följs upp vid en återinspektion. Vi arbetar ständigt med att förbättra arbetsförhållandena.

Mer information om BSCI hittar Du på www.bsci-intl.org

Världens Barn

Vi stödjer årligen Världens Barn, Radiohjälpens största insamling. Pengarna går till barn och familjer runt om i världen och används bl.a. till utbildning, hälsovård, jämställdhet och för att förhindra människohandel.