Har du en butik eller e-handel? Vill du sälja Fladens produkter?

Nedan hittar du alla säljare och kontakt uppgifter. Vill du ansöka via kontakt formulert? klicka här

Kontakta kontor
Ordermottagare/Support

Tel: +46 (0) 340-62 00 05

E-post: info@fladenfishing.se

Kim Larsen
Säljare Sverige/Finland/Danmark

Tel: 0045-60144902

E-post: kim@fladenfishing.se

Ragnar Nilsson
Säljare Sverige

Tel: 0707 – 460005

E-post: ragnar@fladenfishing.se

Nicklas Kolbeck
Säljare Sverige

Tel: 0707-460003

E-post: nicklas@fladenfishing.se

Ulrica Nilsson
Säljare Sverige

Tel: 0707 – 460002

E-post: ulrica@fladenfishing.se

Mikael Antonsson
International säljare

Tel: +46 (0) 340 – 620005

Tel: +46 (0) 707 – 460008

E-post: mikael.antonsson@fladenfishing.se

Bastian Ellenbeck
Säljare Tyskland

Tel: 0049 – 176 80604030

E-post: ellenbeck.fladenfishing@gmail.com

Henning Lodberg
Säljare Danmark

Tel: 0340 – 620005

E-post: henning@fladenfishing.se